Đại đô thị thông minh phong những quốc tế

Đại đô thị thông minh phong những quốc tế

Vinhomes Smart City

Vinhomes Smart City là Đại đô thị thông minh đẳng cấp quốc tế trước tiên tại Việt Nam. Một cây sản phẩm tiên phong của Vinhomes phần mềm những công nghệ thông minh &o dự án BĐS. Nổi bật với hệ sinh thái thông minh toàn diện phía trên 4 trục cốt lõi: An ninh – An toàn thông minh, Vận hành thông minh, Cộng đồng thông minh, Căn hộ thông minh.